201511061446805927R8RCnkhI20151106144680538255FTfVY5

Vill ni öka lönsamheten eller "bara" sänka kostnaderna i ert företag?

I båda fallen hjälper vi er till fasta priser!

Våra tjänster är och ska förbli kostnadseffektiva för våra kunder och alltid av hög kvalitè.

Inga uppdrag är för små.

Vi sköter bokföring och fungerar även som ekonomiavdelning för ett antal kunder.

På grund av vår ålder tar vi dock inte emot några nya kunder.

Vi har drygt 30 års erfarenhet av samtliga arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Sedan 2004 har vi hjälpt kunder med bokföring, varit deras "ekonomiavdelning", hyrt ut ekonomiansvarig till dem med mera. Jörgen var auktoriserad redovisningskonsult (av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) mellan 2005 och 2017, men har valt att inte förnya auktorisationen. Det är inte något krav för bolag att ha en auktoriserad redovisningskonsult, däremot måste större AB ha godkänd eller auktoriserad revisor. Vi har kunder vars bokslut och årsredovisningar revideras av revisor.

Redovisning

Bokföring

Bokslut

Fastpris