Erbjudande till nystartade företag

För nystartade företag erbjuder vi bokföring till ett fast pris, även för det första verksamhetsåret!

Vi vet ju att det är nästan omöjligt att uppskatta volymen av transaktioner och liknande varför vi baserat på de uppgifter ni kan lämna (även om de är begränsade) ger er ett fast pris.

Vad vi vill veta är bolagsform, hur många ni är i bolaget i början och typ av verksamhet.

Vi kommer också att ger er råd för hur ni ska göra för att ha ordning och reda bland fakturor, kvitton med mera, vilket underlättar vårt arbete och är ett krav från Skatteverket. Självfallet lämnar vi även råd kring skatter och allt annat som är nära anknutet till bokföringen.

Baserat på de uppgifter ni lämnar får ni ett fast pris för ert första verksamhetsår, även om det är ett "förlängt räkenskapsår".

Allt detta ingår:

 - Löpande redovisning oavsett verksamhetsårets längd
 - Hjälp med skatte- och momsredovisning
 - Fortlöpande råd och stöd
 - Avstämningar
 - Bokslut alternativt Årsredovisning
 - Inkomstdeklaration
 - Årsstämmoprotokoll för aktiebolag

Kommande verksamhetsår blir prisnivån densamma, med justering i förhållande det verkliga antalet ekonomiska transaktioner och antalet anställda under år 1, om det är väsentliga skillnader.