Referenser

Raisio Sverige AB, försäljningsbolag för livsmedel tillverkade i Finland och England

Vi har anlitat JAN Ekonomi som vår externa ekonomiavdelning sedan 2004. De har hela tiden levererat sina tjänster i tid och med den kvalitet som kan förväntas och som dessutom krävs av vårt Finska börsnoterade moderbolag Raisio Oyj. De ställer alltid upp på att göra extra tjänster trots det fasta pris vi avtalat och de är dessutom väldigt trevliga att ha att göra med.

Bo Söderlund, marknadsansvarig Sverige, Danmark och Norge

 
Schweden Splitt AB, bryter, bearbetar och marknadsför ballastmaterial

Jörgen har via JAN Ekonomi AB jobbat åt oss som ekonomiansvarig då vår ordinarie var mammaledig samt under hennes semestrar därefter.

”Jörgen har uppvisat stor förmåga både i att arbeta självständigt samt i grupp och har varit en uppskattad medarbetare bland övriga kollegor och har löst sina uppgifter med utomordentligt resultat.”

Gunnar Tonnvik, VD

 
CMC Nordic Group AB, marknadsför byggprodukter samt förvaltar fastigheter

Vi bad JAN Ekonomi om en offert för att sköta vår löpande bokföring, årsredovisningar och deklarationer i våra 3 bolag i december 2013. Offerten var så förmånlig att vi direkt tog beslut om att byta redovisningskonsult. Det innebar att JAN Ekonomi slutförde bokföringen för 2013 och tog fram såväl årsredovisningar som deklarationer med mera och har därefter skött dessa uppgifter i våra bolag.

Inte nog med att kostnaderna för bokföringen sjönk kraftigt, de utför dessutom tjänsterna minst lika bra som den ”stora” byrå vi hade tidigare och har ett personligt och trevligt bemötande. Vi känner oss väl omhändertagna!

Marcus Josefsson, VD