Våra tjänster

Redovisning
 - Löpande bokföring och rapportering
 - Skattedeklarationer
 - Kund- och leverantörsreskontra
 - Rapportering till ägare / moderbolag
 - Analyser och rådgivning

Bokslut
 - Årsredovisning eller förenklat bokslut
 - Inkomstdeklarationer och skatterådgivning
 - Bolagsstämmoprotokoll

Budgetar, prognoser och kalkyler

Lönehantering

Typer av uppdrag

Löpande bokföringsuppdrag, vilket är det vanliga för mindre bolag.
"Extern ekonomiavdelning", för alla typer av bolag, kräver hög grad av tillit.
Ekonomiansvarig, som regel i lite större bolag, liksom nedanstående uppdragstyper.
Redovisningsansvarig och/eller Reskontrahantering

Uppdragstid

Fortlöpande
Tidsbegränsat, projekt, vikariat etc.
Deltid och så vidare, allt efter kundens önskemål.


Plats

Vi kan utföra arbetet på plats hos er, i era system.
Eller via Internetbaserade system.
Eller hos oss, i våra system, (vilket är den vanligaste och billigaste lösningen).